Bestuur DOT weer op volle sterkte

Sinds de laatste algemene ledenvergadering (7 november j.l.) beschikken we weer over een volledig bestuur!

Irene neemt vanaf heden de functie van secretaris over en Bram zal toetreden als algemeen lid.

We zijn hartstikke blij dat we weer een volledig bestuur hebben en hebben er vertrouwen in dat we zo goed in staat zijn onze vereniging te besturen.

De taakverdeling is als volgt:

  • Tim             - Voorzitter, contact PR-commissie en sponsorcommissie
  • Irene          - Secretaris
  • Linda           - Penningmeester
  • Ramon         - contactpersoon arbitragecommissie en technische commissie
  • Denice          - contactpersoon barcommissie en activiteitencommissie
  • Bram           - algemeen lid
  • Wouter         - contactpersoon jeugdactiviteitencommissie, jeugd technische commissie, school actieve vereniging (SAV)

 

 

Voel je vrij om ons aan te spreken of te mailen.