Categorie Eventuele leeftijd Contributie per kwartaal

Kangoeroes

4 t/m 6 jaar € 17,75

Pupillen

7 t/m 11 jaar € 34,75
Aspiranten 12 t/m 15 jaar € 39,25
Junioren 16 t/m 18 jaar € 50,00
Senioren 19 jaar en ouder € 65,00
Midweek 19 jaar en ouder € 52,00
AR-lid  19 jaar en ouder € 37,25
G-Korfbal N.v.t. € 28,50
Alleen trainen N.v.t. € 26,25
Rustende leden N.v.t. € 15,00

Eenmaal per jaar wordt door alle spelende leden ook € 8,- betaald t.b.v. het kledingfonds.

 

Bankgegevens van DOT Oss:

Bank Rekeningnummer (IBAN) T.n.v.
Rabobank NL92 RABO 0140427724 Penningmeester DOT Oss

Conform de statuten wordt de contributie per kwartaal geïncasseerd. Het incasseren hiervan zal telkens in het begin van een nieuw kwartaal gedaan worden.

 

Afmeldingen en wijzigingen dienen voorafgaand aan een nieuw kwartaal te worden doorgegeven via ledenadministratie@kvdot.nl.

 

Er zal geen teruggave van de contributie plaatsvinden als een afmelding of wijziging ná de eerste dag van het nieuwe kwartaal wordt ontvangen.