Het Bestuur

Op deze pagina kun u naast informatie over de meest recente bestuursbesluiten ook de samenstelling van het bestuur vinden.

Persoon Functie   Email
Algemeen   bestuur@kvdot.nl
Tim Voorzitter voorzitter@kvdot.nl
VACATURE Penningmeester penningmeester@kvdot.nl
Irene Secretaris secretaris@kvdot.nl
Wouter Jeugdzaken & Werving  
Denice Clubhuis & Evenementen  
VACATURE Technisch & Arbitrage  
Bram Algemeen lid