Het Bestuur

Op deze pagina kun u naast informatie over de meest recente bestuursbesluiten ook de samenstelling van het bestuur vinden.

Persoon Functie   Email
Algemeen   bestuur@kvdot.nl
Tim van Breda Voorzitter voorzitter@kvdot.nl
Karin vd Sanden Penningmeester penningmeester@kvdot.nl
Reggie van Nuland Secretaris secretaris@kvdot.nl
Wouter van Aanholt Jeugdzaken & Werving  
Linda van Orsouw Clubhuis & Evenementen